Hallo met dokter ...

Niet dringende zaken: Gelieve op te bellen tussen 10u en 11u op maandag of woensdag. U kan me ook steeds een e-mail sturen op info@drmilienwoye.be. E-mails worden steeds gelezen op maandag- en woendagavond.

Dringende zaken (niet levendsbedreigend): Gelieve me te bellen op 024450750. Mocht ik niet aanwezig zijn gelieve dan het nummer 112 te bellen of naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan.

Dringende zaken (levendsbedreigend): Gelieve het nummer 112 te bellen of naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan. 

Opvragen van resultaten

De dokter neemt zelf steeds contact op met de patiënt voor het bespreken van de resultaten. Dit gebeurt steeds telefonisch. Wanneer de patiënt niet bereikbaar is dan zel er een boodschap ingesproken worden op de voicemail. In geval van slechte resultaten worden steeds persoonlijk doorgegeven. Bij een verkeerd nummer of wanneer de dokter de patiënt niet kan bereiken dan wordt er steeds een brief opgestuurd waarbij zal verzocht worden om contact op te nemen met de dokter.